Funktion Name Tel./Mobil E-Mail
Leitung Werner Haag
079 347 73 43 jagd@retriever.ch
Ausbildung Jérémie Guéneau
jk.ausbildung@retriever.ch
Marketing, Kommunikation, Sponsoring Simon Lüscher
079 874 56 27 jk.admin@retriever.ch
Koordination Working Tests / Meldewesen Lucretia Watkins-Mettler
079 584 70 93 marketing@retriever.ch
FCI / Field Trials Beatrice Lötscher
079 647 63 48 jk.richter@retriever.ch
Beisitzer Hans Döbeli
079 687 83 65 jk.agjpruefungen@retriever.ch